Over ons

Onze missie

Wij bieden dienstverlening aan personen met een zorgvraag die tijdelijk of permanent wensen ondersteund te worden. Wij werken op maat en op vraag van de cliënt, rekening houdend met de kwaliteit van leven. We hebben aandacht voor ieders levensgeschiedenis en werken in verbondenheid met het eigen netwerk.

Onze visie

Wij willen personen met een zorgvraag aanzetten om (opnieuw) in beweging te komen, in geest en lichaam. We hebben hierbij oog voor het plaatsen van zorgvraag in het leven van de bewoner. We geven onze cliënten maximale kansen om te komen tot een optimale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maatschappelijke leven met respect voor hun levensovertuiging, wensen en keuzes.

Onze gemeenschap van zorgvragers en personeelsleden is gebaseerd op dialoog en gelijkwaardigheid. Wij investeren continu in onze deskundigheid. Wij willen een waardevolle partner en een goede buur zijn, door ons op een dienstbare wijze te integreren in de ruimere maatschappelijke context.

Onze waarden

Binnen onze werking staan veiligheid, comfort en persoonsgerichte zorg centraal. We hechten veel belang aan relaties en werken met respect rond ritme, ruimte en regels in het dagelijks leven. Hiermee trachten we een optimale kwaliteit van leven te garanderen. Onze aanklampende en tegelijkertijd uitdagende ingesteldheid, zorgt voor een goed evenwicht tussen afstand en nabijheid.

Jaarverslag De Heide vzw 2020

Algemene informatie Zorgdorpen