Welkom

Zorgdorpen is een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag die op zoek zijn naar gepaste ondersteuning, afgestemd op hun noden. Onze antwoorden op de verschillende zorgvragen zijn divers: tijdelijk of permanent verblijf, al dan niet met woonassistentie of gespecialiseerd VAPH-zorg, thuiszorg, dagbesteding, toerisme en herstelverblijf, enz.

Zowel personen met een persoonsvolgend budget als iemand die hier geen gebruik kan van maken, kunnen bij ons terecht.

We ontwikkelen kleinschalige sites voor gemengde doelgroepen, waar zorg op maat op een inclusieve en betaalbare manier aangeboden wordt. We geloven in wederkerige samenwerking en inbedding in de buurt.