Over ons

Onze missie

Zorgdorpen is een netwerkorganisatie die dienstverlening aanbiedt aan personen met een zorgvraag die tijdelijk of permanent wensen ondersteund te worden.

Zorgdorpen biedt een integrale hulpverlening op maat en op vraag van de cliënt.

Zorgdorpen houdt hierbij rekening met de kwaliteit van bestaan, toegankelijkheid van de woonsites en betaalbaarheid van het wonen.

Onze visie

Zorgdorpen wil de personen met een zorgvraag aanzetten om (opnieuw) in beweging te komen of in beweging te blijven en dit in geest en lichaam. We hebben hierbij oog voor het plaatsen van zorgvraag in het leven van de bewoner. Dit doen we met heel veel zorg voor de intimiteit van de cliënt.

Op die manier proberen we iedere persoon met een zorgvraag maximale kansen te geven om te komen tot een optimale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maatschappelijke leven met respect voor hun levensovertuiging, wensen en keuzes.

Zorgdorpen wil een gemeenschap van zorgvragers en personeelsleden zijn, gebaseerd op dialoog, gelijkwaardigheid en respect voor elkaars diversiteit. Dit willen we laten zien in de dagelijkse ontmoetingen in goede maar ook in minder goede dagen.

Zorgdorpen wil een belangrijke partner zijn voor collegae, wil een goede buur zijn en wil zich op een dienstbare wijze integreren in de ruimere maatschappelijke context.

Onze waarden

Zorgdorpen is een transparante en professioneel uitgebouwde organisatie waarbij er zorg wordt gedragen voor ieder personeelslid en waarbij ieder personeelslid zich engageert om permanent te leren in functie van een kwaliteitsvolle zorg. Binnen de werking van Zorgdorpen staan veiligheid, comfort en persoonsgerichte zorg centraal.

Zorgdorpen hecht veel belang aan relaties en werkt rond ritme, ruimte en regels in het dagelijks leven. Hiermee trachten we een optimale kwaliteit van het bestaan te garanderen. Een aanklampende en tegelijkertijd uitdagende ingesteldheid, zorgt voor een goed evenwicht tussen afstand en nabijheid