CVBA Paracur

Paracur CVBA is een maatschappelijke onderneming gericht op het verstrekken van diensten aan hulpbehoevenden in hun eigen huis. Dit betekent niet alleen mensen met een beperking, maar ook mensen die ziek zijn, etc.

Een eigen thuis is belangrijk. Iedereen, wereldburger of huismus, zal vroeg of laat heimwee krijgen naar eigen haard. Het valt velen dan ook dikwijls zwaar om hun eigen huis in te ruilen voor een nieuw verblijf in een centrum. Bij Paracur willen wij dit vermijden door de persoon in kwestie de kans te geven zo lang mogelijk in eigen huis te blijven wonen, zonder hierbij toe te moeten geven aan allerleiongemakken. Ons zorgaanbod moet u in staat stellen om zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen.

Onze verpleegkundigen, zorgkundigen en kinesisten zijn gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan mensen met een beperking (NAH of verstandelijke beperking). Maar, zoals eerder vermeld, kunnen ook mensen die ziek zijn, geconfronteerd worden met dementie... een beroep doen op ons. Ook voor niet-medische aangelegenheden (kapper, pedicure...) kan men bij ons terecht.

Voor meer info, aarzel niet ons te contacteren of bezoek onze website.
Voor recente ontwikkelingen en activiteiten, bezoek ons Facebookprofiel en onze Linkedin-pagina.

E-mail
info@paracur.be

Telefoon
0476/83.28.53