Steun ons

Zorgdorpen strijdt tegen corona

Zorgdorpen investeert de laatste tijd heel wat om coronabesmettingen in de verschillende zorgsites te vermijden. Dankzij inzet van onze medewerkers en onze cliënten en hun familie slagen we er in om de gezondheid van iedereen te garanderen zodat we allen met een gerust hart bij Zorgdorpen kunnen vertoeven.

Om deze veiligheid te vrijwaren stellen we bij Zorgdorpen heel wat beschermingsmateriaal ter beschikking van de medewerkers en de cliënten. Dankzij enige financiële reserves zijn we in staat om dit allemaal zelf te betalen, maar de middelen die we nu inzetten op bescherming en preventie kunnen we straks niet uitgeven aan bijvoorbeeld een daguitstap, of aan niet-dringende aankopen voor de leefgroepen.

Daarnaast kunnen we dit jaar ook niet rekenen op extra inkomsten van onze jaarlijkse barbecue of van de sponsoring van de huifkarrentocht. Een beetje steun is dus bijzonder welkom.

Met jouw gift van 10 euro kunnen wij beschermingsmateriaal aankopen voor één van onze medewerkers of cliënten. We denken hierbij aan een schort, handschoenen en een spatbril.

Met jouw gift van 25 euro draag je bij aan een veilige uitstap naar bos of strand. Iedereen verdient vakantie, maar dit jaar vraagt dit extra investeringen voor onder meer transport en verblijfskosten.

Met jouw gift van 100 euro zetten we in op verbinding zodat we bij een eventuele volgende uitbraak van het virus onze sociale contacten kunnen blijven onderhouden. We willen de nauwe band met vrienden en familie blijven behouden, ook als een cliënt -al dan niet noodgedwongen – een tijdje zijn verblijfplaats moet ruilen voor een ander onderkomen. Voor de uitvoering dromen we hierbij van een rijdende babbelbox en een vlotte toegang tot sociale media.

Storten kan op rekeningnummer BE43 4421 0563 0101.

Denk eraan: vanaf 40 euro is jouw gift fiscaal aftrekbaar.

Extra weetje: op vrijdag 12 juni 2020 werd er door de federale regering een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. De belasting-vermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%.